Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi

 • Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi

Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi

Günümüzde çocuk ve ergenlerle yapılan terapilerde özellikle gelişimsel psikopatoloji, psikodinamik yönelimli kuram ve terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarının önemli katkıları bulunmaktadır. Bu doğrultuda yapılan psikoterapi ve klinik görüşmeler, çocuğun ya da ergenin gelişimsel düzey ve gereksinimlerine uygun olarak yetişkin psikoterapisinden birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Çocuk ve ergenler ile çalışırken sürece aile ve bazen okulu da dahil eden kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi planlanır.

Klinik gözlem, psikolojik test ve ölçekler, yakınlardan alınan bilgiler doğrultusunda çocuk ya da ergenin duygusal dünyası, davranışları, sosyal, akademik uyumu, çevresel stresörler, başa çıkma kaynakları, kendisi, çevresi hakkındaki düşünce ve beklentileri, gereksinimleri, uyum bozucu başa çıkma şekilleri, genel gelişimsel düzeyi gibi pek çok alanda bilgi toplanarak tedavi için uygun hedeflerin oluşturulması sağlanır. Terapide uygulanacak tekniklerin ne olacağı, görüşmenin nasıl yapılacağı, mevcut şikayetin ne olduğuna, çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyine uygun tasarlanır. Okul öncesi dönem çocukları için oyun terapisi gibi teknikler uygulanabilirken okul çağı, buluğ ve ergenlik dönemi ile birlikte yetişkinlere benzer görüşme ve terapi teknikleri; davranışsal, bilişsel egzersiz ve ödevler, ebeveyn tutum çalışmaları terapilerin odağı olabilmektedir.Çocuk ve ergenlerle terapide sıkça çalışılan konular;

 • Dikkat eksikliği ve/veya aşırı hareketliliğe bağlı sorunlar
 • Okul fobisi / Bağlanılan kişiden ayrılma güçlüğü
 • Özgül fobiler (kedi, köpek, uçak, yükseklik, kan vs.)
 • Utangaçlık, sosyal ortamlarda kaygı
 • Özgüven sorunları
 • Takıntı ve zorlantılar (obsesif kompulsif bozukluklar)
 • Kaygı, Korkular
 • Beden algısıyla bağlantılı problemler
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Travmaya (örselenmeye) bağlı sorunlar
 • Uyum bozucu ebeveyn tutumları
 • Uyum bozuklukları
 • Enüresis (İdrar kaçırma)
 • Enkoprezis (dışkı kaçırma)
 • Depresyon
 • Alkol/madde kullanım sorunları
 • Davranım sorunları
 • Sınav Kaygısı
 • Öfke control güçlüğü vs. -

GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER