Uzman Klinik Psikolog Onur Arsel

  • Uzman Klinik Psikolog Onur Arsel

Uzman Klinik Psikolog Onur Arsel

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de bitirdi. Devamında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını aldı. Mesleki kariyerinde psikolojinin kuramsal ve uygulama alanına yönelik değerli bir çok deneyim elde etme fırsatı bulan Klinik Psikolog Onur Arsel, ”İntihar Olasılığı ve Cinsiyet: İletişim becerileri, Cinsiyet Rolleri, Sosyal Destek ve Umutsuzluk Açısından Değerlendirme” konulu yüksek lisans tezini Prof.Dr Ayşegül Durak Batıgün danışmanlığında bitirdi. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim ve süpervizyonunu Prof.Dr Nesrin Hisli Şahin, çocuk psikopatolojisi, çocuklarla psikoterapi ve ölçme değerlendirme eğitimlerini ise Prof.Dr Gülsen Erden ile tamamladı. Klinik stajları boyunca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otistik Çocuklar Merkezi ve Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik klinik gözlem, psikolojik değerlendirme yapılması gibi tecrübeler edindi.

2007 yılından bu yana çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında özel eğitim ve rehabilitasyon, aile danışmanlık merkezi, hastane, psikiyatri merkezlerinde psikolog ve uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bünyesi altında çok sayıda eğitime katılıp Türkiye’nin çeşitli illerinde cinsellik ve üreme sağlığı alanında eğitmen eğiticisi olarak cinsiyet rolleri, iletişim becerileri konularında eğitimler verdi. İzmir ve Ankara’da ‘stres yönetimi’yle bağlantılı seminerler düzenleyerek psikoloji bilimini sadece akademik ve klinik ortamla sınırlandırmayarak gönüllü olarak halkı bilgilendirdi.

Başlıca mesleki ilgileri; çocuk, ergen ve yetişkinlerin psikolojik değerlendirmeleri ve psikoterapi süreçlerinin yürütülmesidir. Bilişsel Davranışçı Terapiler, şema terapi ve psikanalitik yönelimli terapiler gibi uluslararası geçerliliği bilimsel olarak kabul görmüş yaklaşımları benimseyen Klinik Psikolog Onur Arsel, Mesleki kariyerini Ankara ve İzmir’den sonra 2013 yılından beri Antalya’da sürdürmekte ve 2016 Ocak ayı itibariyle Gelişim Psikiyatri Merkezi'nde görev yapmaktadır.

UYGULADIĞI TESTLER:

ÇOCUKLAR İÇİN;

Wisc-r (Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

Nöropsikolojik Testler (Dikkat, Bellek gibi bilişsel süreçleri araştırır)

CAT ve Diğer Projektik Testler (Çocuğun yaşadığı sorunların, çatışmaların, duyguların dinamiği hakkında detaylı bilgi sağlar)

AGTE ( 6 yaşından küçük çocukların gelişim düzeyi hakkında kapsamlı bilgi verir. Aile ile yapılandırılmış görüşmeyle yapılır)

ERGEN ve YETİŞKİNLER İÇİN;

MMPI (Bireyin kişilik özellikleri, sorunları hakkında detaylı bilgi verir)

RORSCHACH (Mürekkep Lekesi Testi) ve TAT (Tematik Algı Testi) (Bireyin farkındalığının dışında kalan ve sorunlarına zemin hazırlayan içsel çatışmanın hakkında değerli veriler sağlar)

Nöropsikolojik Testler (Dikkat, bellek gibi bilişsel süreçleri araştırır)

Wais (Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği)


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER